miRBase entry: ddi-mir-7095

Stem-loop ddi-mir-7095


Accession
MI0022946
Description
Dictyostelium discoideum ddi-mir-7095 precursor miRNA


Sequence

aaacucaaauauucauuuuuuUUCCAUUUUUAACAGAUACAAaacaaaauaauaguagagguuuaauuaaaccuaaaauucagaauaaaauucagguucaauuauacaccuauaguuauuuuguuuuGGAUCUGUUAAAAUUGGAUAAaaaaugauuuuuuuuaguu
.((((.(((...(((((((((.((((.((((((((((..((((((((((((((.((((..((.(((((.(((((..((((........)))).))))).))))).))..)))).))))))))))))))..)))))))))).)))).)))))))))....))).))))

Structure
a  c  -uau     U  U     UA       a  ag u   a   aa  cag 
 aacu aaa  ucauuuuuu UCCA UUUUAACAGA CAAaacaaaauaau guag gu uaauu aaccu aauu  a
 |||| |||  ||||||||| |||| |||||||||| |||||||||||||| |||| || ||||| ||||| ||||  
 uuga uuu  aguaaaaAA AGGU AAAAUUGUCU Guuuuguuuuauug uauc ca auuaa uugga uuaa  a
-  u  uuuu     U  U     AG       a  ca u   c   -c  aau 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
DDB0232429: 2890053-2890219 [-]

Database links

Mature ddi-miR-7095-5p

Accession MIMAT0028097
Description Dictyostelium discoideum ddi-miR-7095-5p mature miRNA
Sequence 22 - UUCCAUUUUUAACAGAUACAA - 42
Evidence experimental
SOLiD [1]

Mature ddi-miR-7095-3p

Accession MIMAT0028098
Description Dictyostelium discoideum ddi-miR-7095-3p mature miRNA
Sequence 128 - GGAUCUGUUAAAAUUGGAUAA - 148
Evidence experimental
SOLiD [1]

References

 1. PubMed ID: 22875808
  MicroRNAs in Amoebozoa: deep sequencing of the small RNA population in the social amoeba Dictyostelium discoideum reveals developmentally regulated microRNAs
  "Avesson L, Reimegard J, Wagner EG, Soderbom F"
  "RNA (2012) 18:1771-1782