miRBase entry: ghr-MIR7488

Stem-loop ghr-MIR7488


Accession
MI0024172
Description
Gossypium hirsutum ghr-MIR7488 precursor miRNA


Sequence

ucagauuguauuuugcuucuuuuauucaaaaaaagggggcaauuagucuuuguauguuagaccaaagagcaaacuagucauuuuuguuaaaaauuccaucaauuuauacaguuaaaaaauaugacgugccaugucuauagggaccgauuuuuuaauaguagaaauauaugagauuuuuaacaaaaaggauccauuugcuuuuugauuuaauguacaaggauuaauuugcucacuUUUUGAGUACAGGGGACAAAAuacaaucuaa
..((((((((((((((((((..((((((((((....(((((((((((((((((((((((((.(((((((((((...(((.(((((((((((((((.(((..((((.(((.((((((((((.....((.((.........)).))..)))))))))).))).))))..))).))))))))))))))).)))...))))))))))).))))))))))))))))))).))))))..)))))))))).))))).)))))))))))))..

Structure
uc       -   uu     aagg   -          c      cua  a        c  ca  a  a     augac g aug 
 agauuguauuuug cuucu uauucaaaaa  gggcaa uuagucuuuguauguuaga caaagagcaaa  guc uuuuuguuaaaaauu cau auuu uac guuaaaaaau   gu cc  u
 ||||||||||||| ||||| ||||||||||  |||||| ||||||||||||||||||| |||||||||||  ||| ||||||||||||||| ||| |||| ||| ||||||||||   || ||  c
 ucuaacauAAAAC GGGGA AUGAGUUUUu  cucguu aauuaggaacauguaauuu guuuuucguuu  uag aaaaacaauuuuuag gua uaaa aug uaauuuuuua   ca gg  u
aa       A   -C     --ca   u          a      acc  g        a  ua  g  a     ---gc g aua 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature ghr-miR7488

Accession MIMAT0029130
Description Gossypium hirsutum ghr-miR7488 mature miRNA
Sequence 235 - UUUUGAGUACAGGGGACAAAA - 255
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 22138860
  A comparative miRNAome analysis reveals seven fiber initiation-related and 36 novel miRNAs in developing cotton ovules
  "Wang ZM, Xue W, Dong CJ, Jin LG, Bian SM, Wang C, Wu XY, Liu JY"
  "Mol Plant (2012) 5:889-900