miRBase entry: ghr-MIR7492b

Stem-loop ghr-MIR7492b


Accession
MI0024177
Description
Gossypium hirsutum ghr-MIR7492b precursor miRNA
Gene family
MIPF0001661; MIR7492

Literature search
1 open access papers mention ghr-MIR7492b
(1 sentences)

Sequence

aaaaacgucgCUAUAGAACAUGAUCUUUAGCGGcauuuuuauuucaaucaccacuaaagaauaugaucuuuaauggcauuuguuuucaaaugccacaagagagucgagcauguuggggcauuugaaguuagaaucuccgcaaaagaucauguucuuuagcgguguuuguaguaaaa
..(((((((((((.((((((((((((((.((((.(((((.(((((((...((.((((......((((((((..(((((((((....)))))))))..))))).)))......))))))...))))))).)))))..)))).)))))))))))))).))))))))))).........

Structure
-------aa      U       A  -c   u    uca a  agaaua  -   aa     u 
     aaacgucgCUA AGAACAUGAUCUUU GCGG auuuu auuucaa  cc cuaa   uga ucuuu uggcauuug u
     ||||||||||| |||||||||||||| |||| ||||| |||||||  || ||||   ||| ||||| ||||||||| 
     uuuguggcgau ucuuguacuagaaa cgcc uaaga ugaaguu  gg gguu   gcu agaga accguaaac u
aaaaugaug      u       a  uc   u    uac -  guacga  g   ac     u 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature ghr-miR7492b

Accession MIMAT0029135
Description Gossypium hirsutum ghr-miR7492b mature miRNA
Sequence 11 - CUAUAGAACAUGAUCUUUAGCGG - 33
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 22138860
  A comparative miRNAome analysis reveals seven fiber initiation-related and 36 novel miRNAs in developing cotton ovules
  "Wang ZM, Xue W, Dong CJ, Jin LG, Bian SM, Wang C, Wu XY, Liu JY"
  "Mol Plant (2012) 5:889-900