miRBase entry: ghr-MIR7496b

Stem-loop ghr-MIR7496b


Accession
MI0024185
Description
Gossypium hirsutum ghr-MIR7496b precursor miRNA
Gene family
MIPF0001744; MIR7496


Sequence

ccuccauguuuacauauuuuguuaauuugaucuugauucuaaaaaacuaaacaaaauuagccucaacauuuacacauuuacaaaaauauuauaggcuaauuuuguuaaaucAUGACCAAAUUGAUAGAAUGUGUAaaauaggaga
.((((...(((((((((((((((((((((.((.(((((...........((((((((((((((.............................)))))))))))))).))))).)).)))))))))))))))))))))...)))).

Structure
c  aug           a u   cuaaaaaacua       caacauuuacaca 
 cucc  uuuacauauuuuguuaauuug uc ugauu      aacaaaauuagccu       u
 ||||  ||||||||||||||||||||| || |||||      ||||||||||||||       u
 gagg  aaAUGUGUAAGAUAGUUAAAC AG Acuaa      uuguuuuaaucgga       u
a  aua           C U   ----------a       uauuauaaaaaca 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature ghr-miR7496b

Accession MIMAT0029143
Description Gossypium hirsutum ghr-miR7496b mature miRNA
Sequence 112 - AUGACCAAAUUGAUAGAAUGUGUA - 135
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 22138860
  A comparative miRNAome analysis reveals seven fiber initiation-related and 36 novel miRNAs in developing cotton ovules
  "Wang ZM, Xue W, Dong CJ, Jin LG, Bian SM, Wang C, Wu XY, Liu JY"
  "Mol Plant (2012) 5:889-900