miRBase entry: ghr-MIR7501

Stem-loop ghr-MIR7501


Accession
MI0024190
Description
Gossypium hirsutum ghr-MIR7501 precursor miRNA


Sequence

cggggacccacuuuuucgugucagaaucagauauaaaaauacgaaaaaaauaaaaaaaauuuuauaggacuugggggauuuuaauauauaaacuaaauucuaaauuuacaaaaaaauauauaggacuugggggauuuuaauuuuguaauaguaaauaggaggaaauagaaauuuuuuuuacuuuuuuucauauuuuuauaucuaauucugacacgaaaaaaaaauuuacuguucacugggugccggccauugauaggccaacacccaaauuuuuuuuuuuuccuauuuuAUAUCUGAUUCUGACACGAAAAAAaagaaaaaaa
.((....))..(((((((((((((((((((((((((((.((.((((((((.((((.........(((((.((((...((........))...)))).)))))....................((((..((..((((((..((((((..(((.((.((((.(((((((((((..............)))).)))))))...)))).)))))..))))))..))))))..))))))..((((((..((((.......))))..))))))..)))).)))))))).)))))))))))))))))))))))))))))...........

Structure
cggggacccac              a c    u  aaaauuuuauaggacuugggggauuuuaauauauaaacuaaauucuaaauuuacaaaaaaauauaua  uu gg   aa   aa  u a  --a    -  uuuuuu 
      uuuuucgugucagaaucagauauaaaa ua gaaaaaaa aaaa                                  ggac gg gauuuu uuuugu uag aa uagg  ggaaaua gaaa   u
      ||||||||||||||||||||||||||| || |||||||| ||||                                  |||| || |||||| |||||| ||| || ||||  ||||||| ||||    
      AAAAAGCACAGUCUUAGUCUAUAuuuu au cuuuuuuu uuuu                                  cuug uc uuaaaa aaagca guc uu aucu  uuuuuau cuuu   u
aaaaaaagaaA              - c    u  --------------------------------aaacccacaaccggauaguuaccggccguggguca  -- au   aa   ca  - a  aua    a  uuuuca 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature ghr-miR7501

Accession MIMAT0029148
Description Gossypium hirsutum ghr-miR7501 mature miRNA
Sequence 290 - AUAUCUGAUUCUGACACGAAAAAA - 313
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 22138860
  A comparative miRNAome analysis reveals seven fiber initiation-related and 36 novel miRNAs in developing cotton ovules
  "Wang ZM, Xue W, Dong CJ, Jin LG, Bian SM, Wang C, Wu XY, Liu JY"
  "Mol Plant (2012) 5:889-900