miRBase entry: ghr-MIR7509

Stem-loop ghr-MIR7509


Accession
MI0024198
Description
Gossypium hirsutum ghr-MIR7509 precursor miRNA

Literature search
1 open access papers mention ghr-MIR7509
(1 sentences)

Sequence

uaguguuuaucauuacugucaaaaagcgcuuuugagaagauaaaaugucaauuuuaaacaugauguuauaauugaaagauuuaaugggagauaaaaaaaaaguaacuucauugaaaaauacuuuuccaaaagccgaagguuaaaaauuuuggcuuuuuggcuuggguuagaaucacaauuuaaaaucaugguuugguuugaagagcucuuuguuuaccaaauuuuuuguuuacuauuaaggcuugaaagcaguaaacaacaaaaauuugguaagcaagcggggguuuaaaccgaacaugauuuggagaggggggauuuuaaccaagcuaaaaauuuuggaaaaguauuuuucaacaaaguuacuuuuuucaucucccauuaaaucuuucacuuuauggcaucaugucuaaaauugacauuuuauauuuUCAAAAGCACUUUUUGACAGCAAUgguaaacauu
.(((((((((((((.(((((((((((.(((((((((((.(((((((((((((((((.((((((((((((((.((((((((((((((((((((...(((((((((((((..((((((((((((((((((((((((((((........)))))))((((((((((((.((((((((.(..(((.((((((((.(((((((((((...(((((((((((((((((((((((((((((......(((....)))))))))))..)))))))))))))))))).)))..)))))))))))))))))))..)))..)..)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))..))))))))))))).))))))))))))))))))))..)))))))))))))).))))))))))))))))).))))))))))).))))))))))).)))))))))))))

Structure
u       a      c      g         a       -u          aaa       ca           gccgaagguuaaaaauuuuggc      g    -a aa  -a    g      gag  -         --    auuaag  u 
 aguguuuaucauu cugucaaaaag gcuuuugagaa auaaaaugucaauuuua acaugauguuauaa ugaaagauuuaaugggagau  aaaaaaguaacuu uugaaaaauacuuuuccaaaa           uuuuuggcuugg uuagaauc c uuu aaaucaug uuugguuugaa  cuc uuuguuuaccaaauuuuu uguuuacu   gcu g
 ||||||||||||| ||||||||||| ||||||||||| ||||||||||||||||| |||||||||||||| ||||||||||||||||||||  ||||||||||||| |||||||||||||||||||||           |||||||||||| |||||||| | ||| |||||||| |||||||||||  ||| |||||||||||||||||| ||||||||   ||| 
 uuacaaauggUAA GACAGUUUUUC CGAAAACUuuu uauuuuacaguuaaaau uguacuacgguauu acuuucuaaauuacccucua  uuuuuucauugaa aacuuuuuaugaaaagguuuu           aaaaaucgaacc aauuuuag g aga uuuaguac aagccaaauuu  ggg gaacgaaugguuuaaaaa acaaauga   cga a
-       C      A      a         c       uc          --c       ac           ----------------------      -    gg gg  gg    -      -gg  c         ca    ------  a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature ghr-miR7509

Accession MIMAT0029156
Description Gossypium hirsutum ghr-miR7509 mature miRNA
Sequence 429 - UCAAAAGCACUUUUUGACAGCAAU - 452
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 22138860
  A comparative miRNAome analysis reveals seven fiber initiation-related and 36 novel miRNAs in developing cotton ovules
  "Wang ZM, Xue W, Dong CJ, Jin LG, Bian SM, Wang C, Wu XY, Liu JY"
  "Mol Plant (2012) 5:889-900