miRBase entry: ghr-MIR7512

Stem-loop ghr-MIR7512


Accession
MI0024203
Description
Gossypium hirsutum ghr-MIR7512 precursor miRNA


Sequence

augccaguuuuucacucaugcauggaugcuuuucaguuaacauguagaacuacaagcagcaaccaccaugcuucagcauaaauaugguagauggugacuuaagauaacgguucaaugcuuaugaaugagacuuuccucugugucucuguguguauguaugagugcgaaauugagagagagaaacagagaaguccaaugauggcgaguuagauaaugccaguuuuccagucaugcauggaugccuucccaagggugcgaaagcgaaaaguuguugaacuaucugaaauccugcugaugcauggugguUGCUACUUGUAGUUAUGCAUGuuaaccaaaa
((((.(((.....)))...))))............(((((((((((.(((((((((.((((((((((((((.((((((.........((((((((.......((((((..(((............((.(((((..((((((.(((((.(.(((((......)))).......).).))))).)))))))))))))....((((............))))((((((((.((.((...(((.....))))).)).)).)))))))))..))))))..))))))))......)))))).)))))))))))))).))))))))).))))))))))).....

Structure
augccaguuuuucacucaugcauggaugcuuuuca      g     c       u   uaaauaugg    gacuuaa   gg  -------------------------------------------------------aaugcuuaugaa a   uc   g   g g -------  gu 
                  guuaacaugua aacuacaag agcaaccaccaugc ucagca     uagauggu    gauaac uuc                                  ug gacuu cucugu ucucu u u    guau a
                  ||||||||||| ||||||||| |||||||||||||| ||||||     ||||||||    |||||| |||                                  || ||||| |||||| ||||| | |    ||||  
                  caauuGUACGU UUGAUGUUC UCGUuggugguacg agucgu     gucuauca    uuguug aag                                  ac cugaa gagaca agaga a a    cgug u
------------------------------aaaac      A     A       u   ---ccuaaa    -----ag   aa  cgaaagcgugggaacccuuccguagguacguacugaccuuuugaccguaauagauugagcgguagua -   --   a   g g guuaaag  ag 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature ghr-miR7512

Accession MIMAT0029161
Description Gossypium hirsutum ghr-miR7512 mature miRNA
Sequence 307 - UGCUACUUGUAGUUAUGCAUG - 327
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 22138860
  A comparative miRNAome analysis reveals seven fiber initiation-related and 36 novel miRNAs in developing cotton ovules
  "Wang ZM, Xue W, Dong CJ, Jin LG, Bian SM, Wang C, Wu XY, Liu JY"
  "Mol Plant (2012) 5:889-900