miRBase entry: ghr-MIR7514

Stem-loop ghr-MIR7514


Accession
MI0024206
Description
Gossypium hirsutum ghr-MIR7514 precursor miRNA

Literature search
2 open access papers mention ghr-MIR7514
(4 sentences)

Sequence

aauccuuauggagacgauacuuacuuaucacuuuauuacuugaaugacguguacacuugcacaauugcauuaguuauuuucaugcaacauuacacacucaagaucuuuucuuauuaaauaguuucccaagaaacgauauuuuagcuagagaugauggccaaauguuaaaacgguuguugguucauguggagucuuaagaauucagauucacgaacugguuggaugugauccauguucuugcuaguuaaucaugagacccuaagacgacaugauugaugggugugagaaugaucauagcaaugaaaaaauaguuuuucaagguuuucauacaagacacaugcaucugucacgugugaaaugauaugugaauugugcaguauacauggaaucaaguAUAAAGUGAUAAGUGAGAUCGUCUcacagggacc
..(((((...((((((((.(((((((((((((((((.((((((.(..((((((.(((.((((((((((((..(((((((((((((..(((((..........(((.(((((..(((((..(((((....))))).....)))))..))))).))).(((((...............)))))((((((...((((((.(..((((((((....(((((((.(((((((...)))))))..))))))))))).))))..).)))))).)))))).))))).)))))))))))))....((..(((((((....)))))))..))((((((((..((((........))))..))))))))....)))).))))))))))).))))))..))))))))))))))))))))))))))))))))..)))))..

Structure
aa   aug    a         u   a ga   c  u    -  --------------------------------------------------------------------ua       aa   cacacucaagaucuuuucuuauuaaauaguuucccaagaaacgauauuuuagcuagagaugauggccaaauguuaaaacgguuguuggu   gga   a aa  -  cacg    -u    a 
 uccuu  gagacgau cuuacuuaucacuuuau acuuga u cgugua acu gcacaauu gcau                                   guuauuuucaugc cauua                                             ucaugu  gucuua g uuca gauu  aacuggu ggaugug 
 |||||  |||||||| ||||||||||||||||| |||||| | |||||| ||| |||||||| ||||                                   ||||||||||||| |||||                                             ||||||  |||||| | |||| ||||  ||||||| ||||||| u
 aggga  cUCUGCUA GAGUGAAUAGUGAAAUA ugaacu a guacau uga cguguuaa ugua                                   uaguaagagugug guagu                                             aguaca  cagaau c gagu cuaa  uugaucg cuuguac 
cc   -ca    -         -   - ag   a  -    g  uaguaaagugugcacugucuacguacacagaacauacuuuuggaacuuuuugauaaaaaaguaacgauac       -g   ----------------------------------------------------------------------------------------u   --g   c ca  a  ----    uu    c 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature ghr-miR7514

Accession MIMAT0029164
Description Gossypium hirsutum ghr-miR7514 mature miRNA
Sequence 395 - AUAAAGUGAUAAGUGAGAUCGUCU - 418
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 22138860
  A comparative miRNAome analysis reveals seven fiber initiation-related and 36 novel miRNAs in developing cotton ovules
  "Wang ZM, Xue W, Dong CJ, Jin LG, Bian SM, Wang C, Wu XY, Liu JY"
  "Mol Plant (2012) 5:889-900