miRBase entry: cpa-MIR8140

Stem-loop cpa-MIR8140


Accession
MI0026389
Description
Carica papaya cpa-MIR8140 precursor miRNA


Sequence

CUUUUCAAGACUUCAGCUUCAaaugcaucaaugacaauuuucucucuuuacaaauagacugauuuugaguacagaaaauucagucuuuaaguuggugggaacaauugcccuugaugcaauugaagcugaagucuugaaagaga
.(((((((((((((((((((((.((((((((.(.((((((((((.((..((....((((((((((((....)))))...)))))))....)).)).))))).))))).).)))))))).)))))))))))))))))))))...

Structure
--C           a    u a   -   u uu aaau    ---   a 
  UUUUCAAGACUUCAGCUUCAa ugcaucaa g caauu uucuc cu ac  agacuga  uuuug g
  ||||||||||||||||||||| |||||||| | ||||| ||||| || ||  |||||||  ||||| 
  gaaaguucugaagucgaaguu acguaguu c guuaa aaggg gg ug  ucugacu  aagac u
aga           a    c c   c   u -u aauu    uaa   a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature cpa-miR8140

Accession MIMAT0031837
Description Carica papaya cpa-miR8140 mature miRNA
Sequence 1 - CUUUUCAAGACUUCAGCUUCA - 21
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 23216749
  Asymmetric purine-pyrimidine distribution in cellular small RNA population of papaya
  Aryal R, Yang X, Yu Q, Sunkar R, Li L, Ming R
  BMC Genomics (2012) 13:682