miRBase entry: atr-MIR393

Stem-loop atr-MIR393


Accession
MI0027532
Description
Amborella trichopoda atr-MIR393 precursor miRNA
Gene family
MIPF0000083; MIR393


Sequence

326 reads, 297 reads per million, 3 experiments
uuacgguggaguuacaaaagcgguuuugaucuaguaagaagcggauuugggguugcagaggguggagaaaUCCAAAGGGAUCGCAUUGAUCCuuuucagugcaagcgguuuuccaaggaucaugcggucucuuaggaugucuccaucuuaaugcaauaaaauugagcuccucuugugaaaagacauugaaggugguuucagguga
((((((.((((((.((((..((.((((.........)))).))..))))..((((((.((((((((((.((((.((((((((((((.(((((((......((.....)).....))))))))))))))))))).)))).))))))))))..)))))).......)))))).).)))))....((.((((((....))))))))..

Structure
---------------------------   - u   acaaaagcgguuuugaucuaguaagaagcggauuuggg   -g     a  A      U    uucagu a 
              uuacg g ggaguu                   guugca aggguggaga aUCC AAGGGAUCGCAU GAUCCuu   gc a
              ||||| | ||||||                   |||||| |||||||||| |||| |||||||||||| |||||||   || g
              agugu c ccucga                   uaacgu uucuaccucu uagg uucucuggcgua cuaggaa   ug c
aguggacuuugguggaaguuacagaaa   u u   -------------------------------guuaaaa   aa     g  a      -    -ccuuu g 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
scaffold00009: 6768942-6769146 [+]

Database links

Mature atr-miR393

Accession MIMAT0033935
Description Amborella trichopoda atr-miR393 mature miRNA
Sequence 71 - UCCAAAGGGAUCGCAUUGAUCC - 92
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 24357323
  The Amborella genome and the evolution of flowering plants
  "Amborella Genome Project"
  "Science (2013) 342:1241089