miRBase entry: esi-MIR8624a

Stem-loop esi-MIR8624a


Accession
MI0027558
Description
Ectocarpus siliculosus esi-MIR8624a precursor miRNA
Gene family
MIPF0002113; MIR8624


Sequence

acacacugauucucggaagcuaucaacuuugcucguccucgaugaauugguccugauaugugcgugaacguuuuuugguggaagcaagagauuugggucugauucggcugaagaaccggccgcaggcuccaacuucaagcuuuucgaaaacacgcucacgcacauaucgggaccaauucaucgaggacaagcaAAGUUGAUAGCUUCCGAGAAUCAGUgugu
(((((((((((((((((((((((((((((((((.(((((((((((((((((((((((((((((((((.(((.((((.(.((((((..(((..(((((((((...((((((......))))))))))).)))).)))..))))))).)))).))).))))))))))))))))))))))))))))))))).)))))))))))))))))))))))))))))))))

Structure
                 c                 a  u  g u   aa  au  -   auu   aa 
acacacugauucucggaagcuaucaacuuugcu guccucgaugaauugguccugauaugugcguga cgu uuuu g ggaagc gag uugg gucug  cggcug g
||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||| |||| | |||||| ||| |||| |||||  ||||||  
ugugUGACUAAGAGCCUUCGAUAGUUGAAacga caggagcuacuuaaccagggcuauacacgcacu gca aaaa c uuuucg cuu aacc cggac  gccggc a
                 a                 c  c  g -   aa  -c  u   ---   ca 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
sctg_22: 195915-196136 [-]

Database links

Mature esi-miR8624a

Accession MIMAT0033961
Description Ectocarpus siliculosus esi-miR8624a mature miRNA
Sequence 194 - AAGUUGAUAGCUUCCGAGAAUCAGU - 218
Evidence experimental
qPCR [1]

References

 1. PubMed ID: 24078085
  Computational prediction and experimental validation of microRNAs in the brown alga Ectocarpus siliculosus
  "Billoud B, Nehr Z, Le Bail A, Charrier B"
  "Nucleic Acids Res (2014) 42:417-429