miRBase entry: bra-MIR9563b

Stem-loop bra-MIR9563b


Accession
MI0029317
Description
Brassica rapa bra-MIR9563b precursor miRNA
Gene family
MIPF0001941; MIR9563


Sequence

aaugaauagggacccaaaugaauauuaauuugaagaaugguauuaagaacaugauuaauggggaguucuuaaggugagguucuuaacaggauauAAGAACUCGUCUCUUAACUUUUAAcuaaaaaaacuaacaaccaacucuuaaauaagguauuuaagagccgguuuuuagcuuuuuuaguuaaAAAUUAAGAGAUGAAUUCUUACaucccacuaagaacucuacccuaagaauucc
..............(((((........)))))........((((((........)))))).((((((((((.((((.((((((((...((((.((((((.(((((((((((.((((((((((((((.((((.((((..((((((((((...))))))))))..)))).)))).)))))))))))))).))))))))))).)))))).))))...)))))))).)))).))))))))))

Structure
aaugaauagggacccaaaugaauauuaauuugaagaaugguauuaagaacaugauuaaugg     a  a    aca  a   C      C       a  c  aa     a 
                               ggaguucuua ggug gguucuua  ggau uAAGAA UCGUCUCUUAA UUUUAAcuaaaaaa cuaa aacc cucuuaaaua 
                               |||||||||| |||| ||||||||  |||| |||||| ||||||||||| |||||||||||||| |||| |||| |||||||||| g
                               ccuuaagaau ccau ucaagaau  ccua AUUCUU AGUAGAGAAUU AAaauugauuuuuu gauu uugg gagaauuuau 
-------------------------------------------------------------     c  c    cac  C   A      A       c  u  cc     g 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chrA9: 27203625-27203862 [+]

Database links

Mature bra-miR9563b-5p

Accession MIMAT0035695
Description Brassica rapa bra-miR9563b-5p mature miRNA
Sequence 95 - AAGAACUCGUCUCUUAACUUUUAA - 118
Evidence experimental
Illumina [1]

Mature bra-miR9563b-3p

Accession MIMAT0035696
Description Brassica rapa bra-miR9563b-3p mature miRNA
Sequence 186 - AAAUUAAGAGAUGAAUUCUUAC - 207
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 24559317
  Identification of novel and conserved miRNAs involved in pollen development in Brassica campestris ssp. chinensis by high-throughput sequencing and degradome analysis
  Jiang J, Lv M, Liang Y, Ma Z, Cao J
  BMC Genomics (2014) 15:146