miRBase entry: ata-MIR395d

Stem-loop ata-MIR395d


Accession
MI0031685
Description
Aegilops tauschii ata-MIR395d precursor miRNA
Gene family
MIPF0000016; MIR395


Sequence

guauuacugggAGUUCCCUUCAAGCACUUUACGaacuacuuuuuuaagguauuaugugaaguguuuggggaacucuuggugcaacuaagcacuuaaaagauauugcaagucauaaaccacacgagauguacugcaaaucccguuugguaucacugggaauuccuuucaaacacuuuacggaucaccuuucucagggcucaugUGAAGUGUUUGGGGGAACUCucgguguaac
....(((((((((((((((.(((((((((((((.....(((....(((((....((((((((((((((((((.((((((((..(((((((........(((.(((((.(((((............))).))))))))))..)))))))..)))))))).)))))..)))))))))))))....)))))....))).....))))))))))))))))))))))))))))....

Structure
guau        U       aacua  uuuu   auua       --   c    ca    acuuaaaa  a   a -  aaacc 
  uacugggAGUUCCCU CAAGCACUUUACG   cuu  aaggu  ugugaaguguuug gggaa ucuuggug acuaagc    gau uugca gu cau   a
  ||||||||||||||| |||||||||||||   |||  |||||  ||||||||||||| ||||| |||||||| |||||||    ||| ||||| || |||   
  guggcuCUCAAGGGG GUUUGUGAAGUgu   gga  uucca  gcauuucacaaac uccuu agggucac ugguuug    cua aacgu ca gua   c
caau        -       acucg  cucu   cuag       uu   a    ua    ------cc  -   - u  gagca 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr2: 522785958-522786189 [-]

Database links

Mature ata-miR395d-5p

Accession MIMAT0037164
Description Aegilops tauschii ata-miR395d-5p mature miRNA
Sequence 12 - AGUUCCCUUCAAGCACUUUACG - 33
Evidence experimental
Illumina [1]

Mature ata-miR395d-3p

Accession MIMAT0037165
Description Aegilops tauschii ata-miR395d-3p mature miRNA
Sequence 203 - UGAAGUGUUUGGGGGAACUC - 222
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 23535592
  Aegilops tauschii draft genome sequence reveals a gene repertoire for wheat adaptation
  "Jia J, Zhao S, Kong X, Li Y, Zhao G, He W, Appels R, Pfeifer M, Tao Y, Zhang X, Jing R, Zhang C, Ma Y, Gao L, Gao C, Spannagl M, Mayer KF, Li D, Pan S, Zheng F, Hu Q, Xia X, Li J, Liang Q, Chen J, Wicker T, Gou C, Kuang H, He G, Luo Y, Keller B, Xia Q, Lu"
  "Nature (2013) 496:91-95