miRBase entry: seu-MIR11023

Stem-loop seu-MIR11023


Accession
MI0035686
Description
Salicornia europaea seu-MIR11023 precursor miRNA


Sequence

guuuucccuaUUUUACAUCGUUUACUUUGGGuaaaaaaaacaaaauguaaaaauuggguaaaaccucauuuuacacccuuuugaaaacauuuuuuccccaaauuugggagucaaaaguauuuuccgugcaaguaaccauugguaaauuucuaugaaaaugaguuuuccaugguaaaauguuuuucguggaaaacc
((((((((..((((((((.((((..(((......)))))))...))))))))...))).))))).(((((((..........(((((.((((((.(((((....)))).)..)))))).)))))((((.((((.(((...)))..)))).)))))))))))(((((((((((...........))))))))))).

Structure
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   -  -ua    --C  AC  GG 
                                                                  guuuu ccc  UUUUACAU  GUUU UUU G
                                                                  ||||| |||  ||||||||  |||| |||  
                                                                  caaaa ggg  aaaaugua  caaa aaa u
ccaaaaggugcuuuuuguaaaaugguaccuuuugaguaaaaguaucuuuaaaugguuaccaaugaacgugccuuuuaugaaaacugaggguuuaaaccccuuuuuuacaaaaguuuucccacauuuuacuc   u  uua    aaa  --  aa 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature seu-miR11023

Accession MIMAT0043635
Description Salicornia europaea seu-miR11023 mature miRNA
Sequence 11 - UUUUACAUCGUUUACUUUGGG - 31
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 25848810
  High-throughput deep sequencing reveals that microRNAs play important roles in salt tolerance of euhalophyte Salicornia europaea
  Feng J, Wang J, Fan P, Jia W, Nie L, Jiang P, Chen X, Lv S, Wan L, Chang S, Li S, Li Y
  BMC Plant Biol (2015) 15:63