miRBase entry: seu-MIR11035

Stem-loop seu-MIR11035


Accession
MI0035700
Description
Salicornia europaea seu-MIR11035 precursor miRNA


Sequence

uuaugcgaccCGUUUUACCGAUCGUUUGGUuggguguguccuuagucgccccagagaagccauacccuuaagagguugagucgaaagacaaaggaaguagaaaaggcuggggcaaauaucuaaaucauuaaaaugcaucaaaaccaaauuuauccuuaaagugugucauucug
......(((.(((((((..(((.((((((((.(((((((..(((((.(((((((........(((((((..........(((....))).))))..))).......))))))).............))))).)))))))..))))))))..)))..))))))).)))......

Structure
uuaugc  c    CC  -C    -g    cc   ------------c    agaagcca  --  aagagguuga  g 
   gac CGUUUUA GAU GUUUGGUu ggugugu uuagu       gccccag    uac ccuu     guc a
   ||| ||||||| ||| |||||||| ||||||| |||||       |||||||    ||| ||||     ||| 
   cug gugaaau cua uaaaccaa cuacgua aauua       cgggguc    aug ggaa     cag a
gucuua  u    uc  uu    aa    -a   cuaaaucuauaaa    -ggaaaag  aa  ---------a  a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature seu-miR11035

Accession MIMAT0043649
Description Salicornia europaea seu-miR11035 mature miRNA
Sequence 11 - CGUUUUACCGAUCGUUUGGU - 30
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 25848810
  High-throughput deep sequencing reveals that microRNAs play important roles in salt tolerance of euhalophyte Salicornia europaea
  Feng J, Wang J, Fan P, Jia W, Nie L, Jiang P, Chen X, Lv S, Wan L, Chang S, Li S, Li Y
  BMC Plant Biol (2015) 15:63