miRBase entry: pla-MIR11601

Stem-loop pla-MIR11601


Accession
MI0037333
Description
Paeonia lactiflora pla-MIR11601 precursor miRNA

Literature search
1 open access papers mention pla-MIR11601
(4 sentences)

Sequence

cauaccaagaUGCUCUAAAAGAUCGUAGUUCucaagaaaagguacaaaauaaaaauaaauaaauaaaaacauuaaaaaacaacauuacgauguuuaauuuugagcaaaaguugcaccucccuuaaaaaaauuaauuaauaaaucauguauuuaaauagaaaaaaguagaaaaaaauaauugagaaaauuaaaucaaacaugaacuuacuuugauuuuugaacguugucuauacaagcuauaauuuuuagagcaaaccuucac
..........(((((((((((...((((((....(((.((.((.(((((......................((((((...(((((....)))))...))))))((((...))))....................(((((...(((..(((((....................)))))..)))....)))))((((((...........))))))))))).)).)).))).....))))))..))))))))))).........

Structure
cauaccaaga      AUC   -Cuca  a g a   uaaaaauaaauaaauaaaaacauuaaaaaacaacauuacgauguuuaauuuugagcaaaaguugcaccucccuuaaaaaaauuaa   -aaa  ug   aaauagaaa 
     UGCUCUAAAAG  GUAGUU   aga aa gu caaaa                                           uuaau  uca uauuu     a
     |||||||||||  ||||||   ||| || || |||||                                           |||||  ||| |||||     
     acgagauuuuu  uaucga   ucu uu ca guuuu                                           aauua  agu auaaa     a
-cacuuccaa      -aa   acaua  g g a   --------------------------------------------------------------uaguuucauucaaguacaaacua   aaag  ua   aaaagauga 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature pla-miR11601

Accession MIMAT0045454
Description Paeonia lactiflora pla-miR11601 mature miRNA
Sequence 11 - UGCUCUAAAAGAUCGUAGUUC - 31
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 26393656
  Identification of miRNAs Responsive to Botrytis cinerea in Herbaceous Peony (Paeonia lactiflora Pall.) by High-Throughput Sequencing
  Zhao D, Gong S, Hao Z, Tao J
  Genes (Basel) (2015) 6:918-934