miRBase entry: aof-MIR12141

Stem-loop aof-MIR12141


Accession
MI0040518
Description
Asparagus officinalis aof-MIR12141 precursor miRNA


Sequence

cucaauguguCACCUUAACUCGUACCUGUUAGcuuuaucacauugguguauauuucaucggaagaaugcagaacaaguuguucaaacaugggauaagcaauuccauagugcccaaaaagagcaaaaaguaccacuucuauaucuugccaaugacaucuugcaaaacagcaagcggacaggaucagaguuuguuggugaguuuugga
.((((....(((((..(((((...((((((.(((......(((((((((((.((((....)))).)))).(((((...)))))..(((((((((.....))))))).)).......((((.....((((...)))).....)))))))))))......(((......)))))).))))))....)))))....)))))...)))).

Structure
c  ugug   --UU   -GUA   A  ------------uuauca    guauauuucaucggaagaaugcagaacaaguuguucaa -    a 
 ucaa  uCACC  AACUC  CCUGUU Gcu         cauuggu                   ac augggau a
 ||||  |||||  |||||  |||||| |||         |||||||                   || ||||||| g
 gguu  agugg  uugag  ggacag cga         guaaccg                   ug uaccuua c
a  -uug   uugu   acua   g  acgacaaaacguucuaca    --uucuauaucuucaccaugaaaaacgagaaaaacccg a    a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr4: 11914110-11914315 [+]

Database links

Mature aof-miR12141

Accession MIMAT0049724
Description Asparagus officinalis aof-miR12141 mature miRNA
Sequence 11 - CACCUUAACUCGUACCUGUUAG - 32
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 29093472
  The asparagus genome sheds light on the origin and evolution of a young Y chromosome
  Harkess A, Zhou J, Xu C, Bowers JE, Van der Hulst R, Ayyampalayam S, Mercati F, Riccardi P, McKain MR, Kakrana A, Tang H, Ray J, Groenendijk J, Arikit S, Mathioni SM, Nakano M, Shan H, Telgmann-Rauber A, Kanno A, Yue Z, Chen H, Li W, Chen Y, Xu X, Zhang Y
  Nat Commun (2017) 8:1279