miRBase entry: aof-MIR12145

Stem-loop aof-MIR12145


Accession
MI0040522
Description
Asparagus officinalis aof-MIR12145 precursor miRNA


Sequence

ggaaacaagaAGAGAAGUCGGUCUAAAUGCUCaaaaaagcuuaugucaguaguuucauuggaaaugucauguuuguaauuguaauuguuuauauaccugucaauaguuuacuuugacuuacuggaaauaaaguuuguuuuuugggauauuuucuaugugugucuc
...........((((...((....((((((((((((((((((((.(((((((..(((..(..((((.((.((.(((((..........))))).)).)).))....))..)..))).)))))))..)).))))...))))))))).)))))....))....))))

Structure
ggaaacaagaA  -AGU GUCU   -     ---  - -g    uu  uu ga ---- u u u   uugu 
      GAGA  CG  AAAUG CUCaaaaaa  gcuu au ucaguag uca g aa  ug ca gu uguaa  a
      ||||  ||  ||||| |||||||||  |||| || ||||||| ||| | ||  || || || |||||   
      cucu  gu  uuuau ggguuuuuu  ugaa ua ggucauu agu c uu  ac gu ca auauu  a
-----------  gugu aucu   a     guu  a aa    -c  uu au gaua u c u   uguu 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr2: 77580163-77580327 [+]

Database links

Mature aof-miR12145

Accession MIMAT0049728
Description Asparagus officinalis aof-miR12145 mature miRNA
Sequence 11 - AGAGAAGUCGGUCUAAAUGCUC - 32
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 29093472
  The asparagus genome sheds light on the origin and evolution of a young Y chromosome
  Harkess A, Zhou J, Xu C, Bowers JE, Van der Hulst R, Ayyampalayam S, Mercati F, Riccardi P, McKain MR, Kakrana A, Tang H, Ray J, Groenendijk J, Arikit S, Mathioni SM, Nakano M, Shan H, Telgmann-Rauber A, Kanno A, Yue Z, Chen H, Li W, Chen Y, Xu X, Zhang Y
  Nat Commun (2017) 8:1279