miRBase entry: aof-MIR12157

Stem-loop aof-MIR12157


Accession
MI0040534
Description
Asparagus officinalis aof-MIR12157 precursor miRNA


Sequence

agguaaauacUAUUAGAGUUAGGUGAUUACUauuaaggauagguguuacugcggcuagguagguggggguagaugugaagcugcuccaaaaaaacuaguucaauuuggguuugacuuaugccaaacuaaaaacaagauauuggaccagacuuguagcacacgaaguucugugucguugcua
.........(((((..((((.((((((..(((((...)))))..))))))..)))).)))))...(((((((........))))))).......((.((((((((((((((((........)))))).....)))...))))))).))....((((((((((......))))).)))))..

Structure
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------agguaaaua   AG  -A   UA   a 
                                                            cUAUU AGUU GGUGAU CUauu 
                                                            ||||| |||| |||||| ||||| a
                                                            gaugg ucgg ucauug gauag 
aucguugcugugucuugaagcacacgauguucagaccagguuauagaacaaaaaucaaaccguauucaguuuggguuuaacuugaucaaaaaaaccucgucgaaguguagaugggggug   -a  cg   ug   g 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr5: 101638107-101638287 [+]

Database links

Mature aof-miR12157

Accession MIMAT0049740
Description Asparagus officinalis aof-miR12157 mature miRNA
Sequence 11 - UAUUAGAGUUAGGUGAUUACU - 31
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 29093472
  The asparagus genome sheds light on the origin and evolution of a young Y chromosome
  Harkess A, Zhou J, Xu C, Bowers JE, Van der Hulst R, Ayyampalayam S, Mercati F, Riccardi P, McKain MR, Kakrana A, Tang H, Ray J, Groenendijk J, Arikit S, Mathioni SM, Nakano M, Shan H, Telgmann-Rauber A, Kanno A, Yue Z, Chen H, Li W, Chen Y, Xu X, Zhang Y
  Nat Commun (2017) 8:1279