miRBase entry: aof-MIR396a

Stem-loop aof-MIR396a


Accession
MI0040597
Description
Asparagus officinalis aof-MIR396a precursor miRNA

Literature search
1 open access papers mention aof-MIR396a
(7 sentences)

Sequence

ggaagucaagauuauggauauguucUUCCACGGCUUUCUUGAACUGuguacucaauucuuauuucuuuucauuuuucucuuuuugaauaguuuggaaaaagaaaaaaaaauaggauaaaaaaaaggaugacggaaaaaagaaaagaauaauuugggaaaagauggagaaggucauaguucaagaaagacgugggaaaacauggcaugucuuuuugucucguc
(((....(((((.(((..((((((.(((((((.(((((((((((((((.(((...(((((((((.((((((..((..(((((((......((((....................................)))).....)))))))..))..)))))).)))).))))))))))))))))))))))).))))))).)))))).))))))))....)))....

Structure
----  aguc   u  ga   c    G        u  caa   -  c   uu uc    gaauag  gaaaaagaaaaaaaaau 
  gga  aagau aug uauguu UUCCACG CUUUCUUGAACUGug acu  uucuu auuu uuuuca uu ucuuuuu   uuug         a
  |||  ||||| ||| |||||| ||||||| ||||||||||||||| |||  ||||| |||| |||||| || |||||||   ||||         
  ucu  uucug uac guacaa agggugc gaaagaacuugauac ugg  aagag uaga aagggu aa agaaaag   aggc         g
cugc  guuu   -  -g   a    a        -  ---   g  a   uu ua    -aaaaa  aguaggaaaaaaaauag 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr10: 6303127-6303348 [+]

Database links

Mature aof-miR396a

Accession MIMAT0049803
Description Asparagus officinalis aof-miR396a mature miRNA
Sequence 26 - UUCCACGGCUUUCUUGAACUG - 46
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 29093472
  The asparagus genome sheds light on the origin and evolution of a young Y chromosome
  Harkess A, Zhou J, Xu C, Bowers JE, Van der Hulst R, Ayyampalayam S, Mercati F, Riccardi P, McKain MR, Kakrana A, Tang H, Ray J, Groenendijk J, Arikit S, Mathioni SM, Nakano M, Shan H, Telgmann-Rauber A, Kanno A, Yue Z, Chen H, Li W, Chen Y, Xu X, Zhang Y
  Nat Commun (2017) 8:1279