Stem-loop sequence mtr-MIR2662

AccessionMI0012016 (change log)
DescriptionMedicago truncatula miR2662 stem-loop
Stem-loop
  ----------------------------------------------------------uuucauuucacauuuucauuuucaccaaa    acc   aaa   -u   uauguaagaaauguaaaauaccaagauuuuaucauucuauaaaaguucaaguagcacauaaauacauuuuugaaauaaaaa 
5'                                            caacauag  aaaua  aauuaa ucuau                                         g
                                             ||||||||  |||||  |||||| |||||                                         c
3'                                            guuguauu  uuugu  uuaauu agaua                                         a
  auaagccaaguguaaaaaugaguuggcguaccaaaccaaaccaaacgccgaaaguaaaaugguuggcuugguaugguuugguuuggc    auu   -ga   uu   caguggaucugguuaugauuaucuuugaguuaccuuugaaaauauuuuacuguauaaacaagagaacaauucaaagaagaa 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (JCVI_Mt3.5.2) Overlapping transcripts
chr1: 20744212-20744554 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence mtr-miR2662

Accession MIMAT0013469
Sequence

322 - 

gaguaaaaaugugaaccgaau

 - 342

Get sequence
Evidence experimental; 454 [1]

References

1
PMID:19767456 "Genome-wide Medicago truncatula small RNA analysis revealed novel microRNAs and isoforms differentially regulated in roots and nodules" Lelandais-Briere C, Naya L, Sallet E, Calenge F, Frugier F, Hartmann C, Gouzy J, Crespi M Plant Cell. 21:2780-2796(2009).