Stem-loop sequence aly-MIR857

AccessionMI0014623 (change log)
DescriptionArabidopsis lyrata miR857 stem-loop
Gene family MIPF0001180; MIR857
Stem-loop
    -  uu  --------aaua    c g   caa    c       ca   -----aac    a  --- ug   g  g       cg  u  gaa au   --aa      uug   c       --u   u ug   a  uuuu   uauc  augagaccucagguaacaagguaaaagag 
5' cuca aaa ucu      uuuucga u cuacaa  acuuuca cauacaaaauaau agaaa    acucaaa aga  u aaugu uga guuagucucauuaa gaa ugu  ca uuuguu  aaaauagugac  guuuu aaauguauuuuuu  aaagaa aa uuuuuu gcu  auuaua  aac               a
  |||| ||| |||      ||||||| | ||||||  ||||||| ||||||||||||| |||||    ||||||| |||  | ||||| ||| |||||||||||||| ||| |||  || ||||||  |||||||||||  ||||| |||||||||||||  |||||| || |||||| |||  ||||||  |||               
3' gagu uuu aga      aaaggcu a gauguu  uggaagu guauguuuuauug ucuuu    ugaguuu ucu  g uuacg gcu uaauuagaguaauu cuu aca  gu aaacgg  uuuuaucacug  caaaa uuuauauaaaaag  uuuuuu uu gaagaa uga  ugauau  uug               c
    a  uu  acucucaacuac    a g   aug    u       aa   guuuuuca    a  uua gu   a  g       au  u  --g --   caaa      uga   u       uuu   u uu   a  uauu   ----  aacuuuuuuaauuuaaaaaaauaaaaaga 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (v1.0; GCA_000004255.1) Overlapping transcripts
GL348719.1: 14977807-14978279 [-]
intergenic
Clustered miRNAs
< 10kb from aly-MIR857
aly-MIR397bGL348719.1: 14978335-14978465 [-]
aly-MIR857GL348719.1: 14977807-14978279 [-]
Database links

Mature sequence aly-miR857-5p

Accession MIMAT0017643
Previous IDsaly-miR857*
Sequence

34 - 

aaacuuucaccauacaaaaua

 - 54

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

Mature sequence aly-miR857-3p

Accession MIMAT0017644
Previous IDsaly-miR857
Sequence

413 - 

uuuuguauguugaagguguau

 - 433

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1
PMID:20407027 "MicroRNA gene evolution in Arabidopsis lyrata and Arabidopsis thaliana" Fahlgren N, Jogdeo S, Kasschau KD, Sullivan CM, Chapman EJ, Laubinger S, Smith LM, Dasenko M, Givan SA, Weigel D, Carrington JC Plant Cell. 22:1074-1089(2010).