Stem-loop sequence aly-MIR4232

AccessionMI0015794 (change log)
DescriptionArabidopsis lyrata miR4232 stem-loop
Stem-loop
  ---u    a  aaau  u ug  a   -  c   acuucauucaauaccaagaaaaaggac 
5'   uucauuuu caa  agc a uau ccugg gggu ugaauc              c
    |||||||| |||  ||| | ||| ||||| |||| ||||||              
3'   gaguaaaa guu  ucg u gua ggauu uuua acuuag              g
  gagu    -  acgc  - gu  -   a  c   uuggccaaaccuauugcuauacaauug 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (v1.0; GCA_000004255.1) Overlapping transcripts
GL348716.1: 23154953-23155097 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence aly-miR4232

Accession MIMAT0017921
Sequence

104 - 

ucacauuuauuaggaugugugc

 - 125

Get sequence
Evidence experimental; SOLiD [1]

References

1