Stem-loop sequence aly-MIR4238

AccessionMI0015800 (change log)
DescriptionArabidopsis lyrata miR4238 stem-loop
Stem-loop
  ---uuucaa  gau              -u    aa   c 
5'     gagu  uugguuugggguuuuaauuugcaaaaa uugaaguc ugugug u
      ||||  ||||||||||||||||||||||||||| |||||||| |||||| a
3'     cuua  gaccaaaccccaaaauuaaacguuuuu aacuucag auacgc u
  guacuaauc  -au              uu    aa   u 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (v1.0; GCA_000004255.1) Overlapping transcripts
GL348719.1: 4417749-4417870 [+]
intergenic
Database links

Mature sequence aly-miR4238

Accession MIMAT0017927
Sequence

81 - 

uuuuugcaaauuaaaaccccaa

 - 102

Get sequence
Evidence experimental; SOLiD [1]

References

1