Stem-loop sequence gra-MIR7502c

AccessionMI0027609 (change log)
DescriptionGossypium raimondii miR7502c stem-loop
Gene family MIPF0001869; MIR7502
Stem-loop
  uua u    -  a     cc   uuaguuaaaaaauaguaacuguauguugacauaaaguacacauaacgu 
5'  g ucuuuuu guu aaaguuucau auuuuu                        a
   | ||||||| ||| |||||||||| ||||||                        a
3'  c agaaaaa caa uuuuaaagua uaaaaa                        u
  uga u    a  c     aa   ugggaauuuuuagcuauaccaaauaucuuaucgauuuaucacugugga 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (Graimondii2_0; GCA_000327365.1) Overlapping transcripts
chr5: 59731063-59731230 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence gra-miR7502c

Accession MIMAT0034014
Sequence

11 - 

uuguuaaaaguuucauccauu

 - 31

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1