miRBase entry: mtr-MIR156a

Stem-loop mtr-MIR156a


Accession
MI0001752
Description
Medicago truncatula mtr-MIR156a precursor miRNA
Gene family
MIPF0000008; MIR156

Literature search
10 open access papers mention mtr-MIR156a
(77 sentences)

Sequence

agccaugaaucaguccgagaUGACAGAAGAGAGAGAGCACAcccaccugauuacaaguaacaaaaaacuaccaacuaucaacauuuugucuacuaugaagaaaaucacaugucuagacuauaguuacgaauggaagauacauucaaugauguuuaugaaaauuugagacggucgaggacuauaguuacucuaucgcauacauuuaaugacaaaaaaaauuguguacucuuauuuauuuucaauacaucuucauucaauuucuaugcaagaaucaaaaugcaguauaaaaaauugcauucaauaucaugguaaaaaaauuguucaaaaaaaguaaauaucaugguaaaaaaaucauuagauuuugcaauaaguaagagucaaguuuuaccuugugaggaauuccucccaacagaaucaugggagcucuuucuucuucucucauugugcccugccagucucc
..........(((..((.(((((.((((((((((((((...((((..(((((...(((........)))......(((.((((((..(((((.((((..........))))..))))).........(((((.......)))))...)))))).)))(((((((((..((((.((((((....))).))).)))).(((((..................))))).((((((((((((.........(((((((.........))).)))).....((((((((.......))))))))...((((((((((........................))))))))))..((((((....))))))..)))))))))))))))))))))...(((.((((....)))).)))...))))))))).)))))))).)))))).))))).))..))).........

Structure
agccaugaau  uc a   C   -    ACA  cc   acaaguaacaaaaaacuaccaacuaucaacauuuugucuacuaugaagaaaaucacaugucuagacuauaguuacgaauggaagauacauucaaugauguuuaug     gacggucgaggacuauaguuacucuaucgcauacauuuaaugacaaaaaaaauugugua      uucaauacaucuucauucaauuucuaugcaagaaucaaaaugcaguauaaaaaauugcauuca 
     cag cg gaUGA AGAAGA GAGAGAGC  ccca ugauu                                                     aaaauuuga                              cucuuauuuauu                                a
     ||| || ||||| |||||| ||||||||  |||| |||||                                                     |||||||||                              ||||||||||||                                
     guc gu uuacu ucuucu cuuucucg  gggu acuaa                                                     uuuugaacu                              gagaaugaauaa                                u
-ccucugacc  cc g   c   u    --a  --   -------------------------------------------------------------------------------gacaacccuccuuaaggaguguucca     -----------------------------------------------------------      cguuuuagauuacuaaaaaaaugguacuauaaaugaaaaaaacuuguuaaaaaaaugguacua 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
contig_50145: 402-861 [-]

Database links

Mature mtr-miR156a

Accession MIMAT0001654
Description Medicago truncatula mtr-miR156a mature miRNA
Sequence 21 - UGACAGAAGAGAGAGAGCACA - 41
Evidence experimental
454 [2], Northern [2]

References

 1. Conservation and divergence of microRNA families in plants
  "Dezulian T, Palatnik JF, Huson DH, Weigel D"
  Genome Biol. (2005) 6:P13

 2. PubMed ID: 19555436
  Cloning and characterization of small RNAs from Medicago truncatula reveals four novel legume-specific microRNA families
  "Jagadeeswaran G, Zheng Y, Li YF, Shukla LI, Matts J, Hoyt P, Macmil SL, Wiley GB, Roe BA, Zhang W, Sunkar R"
  "New Phytol (2009) 184:85-98