miRBase entry: gma-MIR319b

Stem-loop gma-MIR319b


Accession
MI0001783
Description
Glycine max gma-MIR319b precursor miRNA
Gene family
MIPF0000010; MIR159

Literature search
17 open access papers mention gma-MIR319b
(45 sentences)

Sequence

uaaguccuaagcgacgguaagagagcuuucuucaguccacuuaugggugacaauaagauuucaauuagcugccgacucauucauccaaaugcugagugaaagcgaagaaagauacucagcaaaugagugaaugaugcgggagacaaauugauucuuaaguuuccuguacUUGGACUGAAGGGAGCUCCCuuuuucuuuugaaucuucu
...(((......)))...(((.(((((((((((((((((..((((((.(((..(((((..((((((.(((.(((..((((((((.((..(((((((((..............)))))))))..)).))))))))..))).)).).)))))).))))).))).))))))..))))))))))))))))).))).(((....)))......

Structure
uaaguccuaagcgacggu  a         cu   u  aa   uu   a - g  ac    c aa     aaagcg 
         aag gagcuuucuucagucca uauggg gac uaaga ucaauu g cu ccg ucauucau ca ugcugagug   a
         ||| ||||||||||||||||| |||||| ||| ||||| |||||| | || ||| |||||||| || |||||||||    
         uuC CUCGAGGGAAGUCAGGU augucc uug auucu aguuaa c ga ggc aguaagug gu acgacucau   a
-ucuucuaaguuuucuuu  C         Uc   u  -a   -u   a a g  gu    a aa     agaaag 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chr8: 1650575-1650782 [-]

Database links

Mature gma-miR319b

Accession MIMAT0001685
Description Glycine max gma-miR319b mature miRNA
Sequence 170 - UUGGACUGAAGGGAGCUCCC - 189
Evidence experimental
454 [1]

References

 1. Conservation and divergence of microRNA families in plants
  "Dezulian T, Palatnik JF, Huson DH, Weigel D"
  Genome Biol. (2005) 6:P13

 2. PubMed ID: 18402695
  Novel and nodulation-regulated microRNAs in soybean roots
  Subramanian S, Fu Y, Sunkar R, Barbazuk WB, Zhu JK, Yu O
  BMC Genomics (2008) 9:160