miRBase entry: hvu-MIR5048a

Stem-loop hvu-MIR5048a


Accession
MI0017935
Description
Hordeum vulgare hvu-MIR5048a precursor miRNA
Gene family
MIPF0001453; MIR5048

Literature search
5 open access papers mention hvu-MIR5048a
(27 sentences)

Sequence

ucuagcaauaUAUUUGCAGGUUUUAGGUCUAAguggugaauaucgaucucugaauauauugauaaccuucacaaauuugcugauuauuuuuguagcgcucuuucaugagaaaugauugucccacaugcauauccaugacuaaaaaaagcaaaaaaguaauaauuggguguuguguucucacaaagaaagauggaaaaguuuaacaaaaacuugugaaggaagaugaaugcuuugauuaugcaugaauccauaaugauaaagugcuauugaaugaucaaguaauuuguaagguuuuuauuaucuucgcaagaguuguauuguuaauuuagaccuagacaugcaaguauauuucuagg
.((((.((((((((((((.((((.((((((((((....((((.(((.(((((((.(((.(((.((((((.(((((((.(((((((((((..((((((((...(((((.((.(((..(((...)))..))).)))))))((((.....((......)).....))))...(((((....)))))............((((((.....)))))).........(((..((((.........))))..)))...........)))))))).)))))))).)))))))))))))))).))).))).)))...)))))))))))....)))))))))))))).)))))))))))).)))).

Structure
u  c      G  U     ggug  u  u  ---  u  u  u   c    u  -    uu    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cuu   a a  au  c 
 cuag aauaUAUUUGCA GUUU AGGUCUAAgu  aaua cga cucu  gaa aua uga aaccuu acaaauu gcu gauuauuu guagcgcu                                                             ucaug ga aug ugu 
 |||| |||||||||||| |||| ||||||||||  |||| ||| ||||  ||| ||| ||| |||||| ||||||| ||| |||||||| ||||||||                                                             ||||| || ||| ||| c
 gauc uuauaugaacgu caga uccagauuua  uuau guu gaga  cuu uau auu uuggaa uguuuaa uga cuaguaag uaucguga                                                             aguac cu uac aca 
g  u      a  -     auug  -  -  acg  c  u  u   -    -  a    -u    aauaguaauaccuaaguacguauuaguuucguaaguagaaggaaguguucaaaaacaauuugaaaagguagaaagaaacacucuuguguuguggguuaauaaugaaaaaacgaaaaaaauc   - a  gu  c 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature hvu-miR5048a

Accession MIMAT0020544
Description Hordeum vulgare hvu-miR5048a mature miRNA
Sequence 11 - UAUUUGCAGGUUUUAGGUCUAA - 32
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 21352554
  Discovery of barley miRNAs through deep sequencing of short reads
  Schreiber AW, Shi BJ, Huang CY, Langridge P, Baumann U
  BMC Genomics (2011) 12:129