miRBase entry: rmi-mir-5327

Stem-loop rmi-mir-5327


Accession
MI0018509
Description
Rhipicephalus microplus rmi-mir-5327 precursor miRNA


Sequence

gagcgucauaaaaaacgaauugAAAUGGUUCGUGAGGCUGCCaaaaaaacaagaacgaguaaugggauuuuagcagacuuacaaggaccaaaaauucguauaucaaguuuuaagc
..............(((((((....(((((((((((.((((.((((...((...........))...)))).)))).)))))..))))))..)))))))................

Structure
--gagcgucauaaaaa    gAAA   --   G  C  aaa agaa 
        acgaauu  UGGUUC GUGAG CUGC aaaa  ca  c
        |||||||  |||||| ||||| |||| ||||  ||  g
        ugcuuaa  accagg cauuc gacg uuuu  gu  a
cgaauuuugaacuaua    --aa   aa   a  a  agg aaug 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature rmi-miR-5327

Accession MIMAT0021400
Description Rhipicephalus microplus rmi-miR-5327 mature miRNA
Sequence 23 - AAAUGGUUCGUGAGGCUGCC - 42
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 21699734
  Evolutionary conserved microRNAs are ubiquitously expressed compared to tick-specific miRNAs in the cattle tick Rhipicephalus (Boophilus) microplus
  Barrero RA, Keeble-Gagnère G, Zhang B, Moolhuijzen P, Ikeo K, Tateno Y, Gojobori T, Guerrero FD, Lew-Tabor A, Bellgard M
  BMC Genomics (2011) 12:328