miRBase entry: bra-MIR5714

Stem-loop bra-MIR5714


Accession
MI0019325
Description
Brassica rapa bra-MIR5714 precursor miRNA

Literature search
2 open access papers mention bra-MIR5714
(2 sentences)

Sequence

gguaugagcuuuaugugauucaguggugauucucgagaaugauuucaacuguuucuggaugcuguagagucuugucaucgagaacuugcuggcucuguuucuggauauucaaacuauuggugauagaaaaacaugcuaaagcuugcaaauccuagaugacaAGACUCUACGACAUCAAGAAACaguuaaaauucucgaugacaagacucuacaacaucaacaaagguucuggccaa
(((..(((((((.((((((...((((.(..((((((((((..(((.((((((((((.((((.(((((((((((((((((.((...((((.(((((((((((((.....((((....))))...))))..)))).)....)))).))))...)).))))))))))))))))).)))).))))))))))))))))))))).)).....).))))...))).))))))))))..)))..

Structure
--  au    a  -  uca  u ---au -    ga  c     g  c         g aac  u  ---- -  --  gauau  a 
 ggu gagcuuu ugu gau  gugg g   uc ucgagaau uuu aacuguuucu gaug uguagagucuugucauc ag  uugc ggcu  c uguu ucug   ucaa c
 ||| ||||||| ||| |||  |||| |   || |||||||| ||| |||||||||| |||| ||||||||||||||||| ||  |||| ||||  | |||| ||||   |||| 
 ccg cuuggaa aca cua  cauc c   ag agcucuua aaa uugaCAAAGA CUAC GCAUCUCAGAacaguag uc  aacg ucga  g acaa agau   gguu u
aa  gu    -  a  caa  u agaac u    --  -     A  A         a cua  u  aauc u  aa  --agu  a 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chrA6: 4279161-4279396 [-]

Database links

Mature bra-miR5714

Accession MIMAT0023011
Description Brassica rapa bra-miR5714 mature miRNA
Sequence 162 - AGACUCUACGACAUCAAGAAAC - 183
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 22025521
  Identification of conserved and novel microRNAs that are responsive to heat stress in Brassica rapa
  "Yu X, Wang H, Lu Y, de Ruiter M, Cariaso M, Prins M, van Tunen A, He Y"
  "J Exp Bot (2012) 63:1025-1038