miRBase entry: bra-MIR5716

Stem-loop bra-MIR5716


Accession
MI0019327
Description
Brassica rapa bra-MIR5716 precursor miRNA

Literature search
3 open access papers mention bra-MIR5716
(3 sentences)

Sequence

gauccagacgugaccaaccaucgacuucuaguucccuucuuuccuuuucauuuauuguuuauaucuucacauaucuaaagaguuucuucagucucuaugaaaauuuacugaagaaauacuUUGGAUAAUUGAAGAUAUAAAcaaugaaugacaagaaauggaaaggaaccagaagacaaaugguuggucacgucuggaucuuuuuc
(((((((((((((((((((((...(((((.(((((.((((...(((.((((((((((((((((((((((..(((((((((.(((((((((((..............))))))))))).)))))))))..)))))))))))))))))))))).)))....)))).))))).)))))....)))))))))))))))))))))......

Structure
------           -cga   a   c  -uuc  u           ca     a      cucuau 
   gauccagacgugaccaaccau  cuucu guucc uucu  cuu ucauuuauuguuuauaucuuca uaucuaaag guuucuucagu   g
   |||||||||||||||||||||  ||||| ||||| ||||  ||| |||||||||||||||||||||| ||||||||| |||||||||||    
   cuaggucugcacugguuggua  gaaga caagg aagg  gaa aguaaguaacAAAUAUAGAAGU AUAGGUUuc uaaagaaguca   a
cuuuuu           aaca   c   a  uaaa  c           UA     a      uuuaaa 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chrA1: 26758337-26758542 [+]

Database links

Mature bra-miR5716

Accession MIMAT0023013
Description Brassica rapa bra-miR5716 mature miRNA
Sequence 121 - UUGGAUAAUUGAAGAUAUAAA - 141
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 22025521
  Identification of conserved and novel microRNAs that are responsive to heat stress in Brassica rapa
  "Yu X, Wang H, Lu Y, de Ruiter M, Cariaso M, Prins M, van Tunen A, He Y"
  "J Exp Bot (2012) 63:1025-1038