miRBase entry: bra-MIR5726

Stem-loop bra-MIR5726


Accession
MI0019339
Description
Brassica rapa bra-MIR5726 precursor miRNA

Literature search
2 open access papers mention bra-MIR5726
(2 sentences)

Sequence

agaugaaggacacguaguaaaucaaaugccggcaccacuagaagacgacacguuuaaagaccuuauucaagcaaccuuugccuauaaauauguauucaugaucaaggaagggggcacgagcgauuucacucucuaaacuucuacucucuaaaacucucucuucucucuaugcgaggguuaugauaaggaugcucuccuuauucaagcaaucuagaaaaggaugcucgugcccccuuccuugaucaugaaugcguauuuauaggCAAAGGUUGCUUGAAUAAGGUcuuucaacgugucgucuucuaguggugccggcauuugauuuauuauuugaagagcauc
.((((.....((.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((.(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((...((.((.((((................(((((((.(..........).)))))))..((((((((.....)))))))).........))))..))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).)).....))))

Structure
a  aagga c                     u                                  auu a -c  ----------------aacuucuacucucuaa    u uucu 
 gaug   ca guaguaaaucaaaugccggcaccacuagaagacgacacguu aaagaccuuauucaagcaaccuuugccuauaaauauguauucaugaucaaggaagggggcacgagcg  uc cu ucua                aacucuc c  c
 ||||   || ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  || || ||||                ||||||| |   
 cuac   gu uauuauuuaguuuacggccguggugaucuucugcugugcaa uuucUGGAAUAAGUUCGUUGGAAACggauauuuaugcguaaguacuaguuccuucccccgugcucgu  ag ga agau                uugggag g  u
-  gagaa u                     c                                  --- - aa  cuaacgaacuuauuccucucguaggaauagua    c uauc 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
chrA1: 19127792-19128133 [-]

Database links

Mature bra-miR5726

Accession MIMAT0023025
Description Brassica rapa bra-miR5726 mature miRNA
Sequence 264 - CAAAGGUUGCUUGAAUAAGGU - 284
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 22025521
  Identification of conserved and novel microRNAs that are responsive to heat stress in Brassica rapa
  "Yu X, Wang H, Lu Y, de Ruiter M, Cariaso M, Prins M, van Tunen A, He Y"
  "J Exp Bot (2012) 63:1025-1038