miRBase entry: gsa-mir-184c

Stem-loop gsa-mir-184c


Accession
MI0028981
Description
Gyrodactylus salaris gsa-mir-184c precursor miRNA


Sequence

GAUCUUUAACAAAUCUCCGUCCAucuuuuuuaagaaauuacaauuccuaacaagauuGAUGUAACGAAAAUUGUUAAAGA
..((((((((((.((..((((.(((((..(((.(((.......))).))).))))).))))....))...))))))))))

Structure
GA     --A --UC  C   uu  a  au 
 UCUUUAACAA  UC  CGUC Aucuu uua gaa u
 ||||||||||  ||  |||| ||||| ||| ||| a
 AGAAAUUGUU  AG  GUAG uagaa aau cuu c
--     AAA CAAU  u   -c  c  aa 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature gsa-miR-184c-5p

Accession MIMAT0035324
Description Gyrodactylus salaris gsa-miR-184c-5p mature miRNA
Sequence 1 - GAUCUUUAACAAAUCUCCGUCCA - 23
Evidence experimental
Illumina [1]

Mature gsa-miR-184c-3p

Accession MIMAT0035325
Description Gyrodactylus salaris gsa-miR-184c-3p mature miRNA
Sequence 58 - GAUGUAACGAAAAUUGUUAAAGA - 80
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 24025793
  Substantial loss of conserved and gain of novel MicroRNA families in flatworms
  "Fromm B, Worren MM, Hahn C, Hovig E, Bachmann L"
  "Mol Biol Evol (2013) 30:2619-2628