miRBase entry: gsa-mir-9393

Stem-loop gsa-mir-9393


Accession
MI0028984
Description
Gyrodactylus salaris gsa-mir-9393 precursor miRNA


Sequence

GUGAGGGAAUGGUUUUUCGAUUgacauaauuucaguuuuauaauucuauaaaaagaaaagaaaaacgauaaaaaugcaagaacccuuaaUCUCUAAACUCUUCCUUCCAGU
(.(((((((.(((((...(((((((((.......(((((....((((......))))....))))).......))).........))))))...))))).))))))))...

Structure
--- U    U   UUC   ---------  aauuuca   auaa  au 
  G GAGGGAA GGUUU  GAUUga     cau    guuuu  uucu a
  | ||||||| |||||  ||||||     |||    |||||  ||||  
  C CUUCCUU UCAAA  CUaauu     gua    caaaa  aaga a
UGA -    C   UCU   cccaagaac  aaaauag   agaa  aa 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
Unknown

Database links

Mature gsa-miR-9393-5p

Accession MIMAT0035330
Description Gyrodactylus salaris gsa-miR-9393-5p mature miRNA
Sequence 1 - GUGAGGGAAUGGUUUUUCGAUU - 22
Evidence experimental
Illumina [1]

Mature gsa-miR-9393-3p

Accession MIMAT0035331
Description Gyrodactylus salaris gsa-miR-9393-3p mature miRNA
Sequence 90 - UCUCUAAACUCUUCCUUCCAGU - 111
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 24025793
  Substantial loss of conserved and gain of novel MicroRNA families in flatworms
  "Fromm B, Worren MM, Hahn C, Hovig E, Bachmann L"
  "Mol Biol Evol (2013) 30:2619-2628