miRBase entry: fve-MIR11306

Stem-loop fve-MIR11306


Accession
MI0036450
Description
Fragaria vesca fve-MIR11306 precursor miRNA


Sequence

ucagaauucaguuuuccuagucuuccucgaaguucuucgguagcauucaaauauagaauaaaauguaaguuuauucuacccuacuaaauuuucaggcuacuuuuugaaugCUACCGAAGAACUUUGCAAAAGacuaggaaaacugaaaucgga
...((.((((((((((((((((((...((((((((((((((((((((((((..(((((((((.......))))))))).(((...........)))......))))))))))))))))))))))))...)))))))))))))))))).))...

Structure
uca a         ccu            ----------------------ua     au 
  ga uucaguuuuccuagucuu  cgaaguucuucgguagcauucaaa            uagaauaaa g
  || ||||||||||||||||||  ||||||||||||||||||||||||            ||||||||| u
  cu aagucaaaaggaucaGAA  GUUUCAAGAAGCCAUCguaaguuu            aucuuauuu a
agg a         AAC            uucaucggacuuuuaaaucauccc     ga 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
LG4: 14285793-14285945 [+]

Database links

Mature fve-miR11306

Accession MIMAT0044589
Description Fragaria vesca fve-miR11306 mature miRNA
Sequence 111 - CUACCGAAGAACUUUGCAAAAG - 132
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 26143249
  Novel and Recently Evolved MicroRNA Clusters Regulate Expansive F-BOX Gene Networks through Phased Small Interfering RNAs in Wild Diploid Strawberry
  "Xia R, Ye S, Liu Z, Meyers BC, Liu Z"
  "Plant Physiol (2015) 169:594-610