miRBase entry: fve-MIR11309

Stem-loop fve-MIR11309


Accession
MI0036453
Description
Fragaria vesca fve-MIR11309 precursor miRNA


Sequence

gcacuacaaucaagaugUUUGUUUGGCAUGCAGUUGGCacuugguaacuaggguuaacauuuaaauaaaaauuaaauuugggagaaagaacuauaaucaggaugucuuaagcacgauuaauuuguuaggaaaguaaauaaacucgagccaugcagccaagugccaauugcaugcugaacgaacaucuugauuguggaugc
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((......((((...((((((.......)))))).(((.........)))...........(((((...((((.....))))))))).(((......)))..)))).....)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).)))

Structure
  -                     aacuag  aacauuuaaauaaaaauuaaauuugggagaaagaacuauaaucaggaug   agc  u 
gca cuacaaucaagaugUUUGUUUGGCAUGCAGUUGGCacuuggu   gguu                         ucuua  acga u
||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   ||||                         |||||  |||| a
cgu gguguuaguucuacaagcaagucguacguuaaccgugaaccg   ccga                         aggau  uguu a
  a                     -acgua  ----------------------------------gcucaaauaaaugaa   ---  u 


Annotation confidence Not enough data
Do you think this miRNA is real?

Genome context
LG0: 4870673-4870872 [+]

Database links

Mature fve-miR11309

Accession MIMAT0044592
Description Fragaria vesca fve-miR11309 mature miRNA
Sequence 18 - UUUGUUUGGCAUGCAGUUGGC - 38
Evidence experimental
Illumina [1]

References

 1. PubMed ID: 26143249
  Novel and Recently Evolved MicroRNA Clusters Regulate Expansive F-BOX Gene Networks through Phased Small Interfering RNAs in Wild Diploid Strawberry
  "Xia R, Ye S, Liu Z, Meyers BC, Liu Z"
  "Plant Physiol (2015) 169:594-610